телефон за консултация: 0898 639 487

Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Адвокат Севдалина Георгиева

Консултации при сделки с недвижими имоти, процесуално представителство пред съд и държавни органи на фирми и граждани.

Научи повече
Адвокат Севдалина Георгиева

ПРАВНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ

 

Консултации във връзка с дейността на търговски дружества, сдружения, фондации. Изготвяне на търговски договори. Посредничество при доброволно уреждане на спорове за  неизпълнение на търговски договори.

  • Търговско право - специализирана в областта на търговските  дружества, текущи правни услуги за дружествата, чуждестранни инвестиции.
  • Процесуално представителство и разрешаване на спорове – кантората е  специализирана в представителство на клиенти в административни, граждански и търговски спорове.
  • Вещно право - специализирана в областта на вещното право, правни анализи на недвижимо имущество,сделки с имоти, договори за строителство, проектно финансиране, концесии. Консултации и представителство пред съда във връзка с вещно - правни спорове. Изготвяне на документи и реализиране на сделки с недвижими имоти пред нотариус.
  • Семейно право – кантората осъществява представителство и защита по бракоразводни дела, дела за издръжка, дела за произход, дела за домашно насилие.
  • Наказателно право – кантората осъществява представителство пред органите на досъдебното производство - полиция и следствие, пред съдебните органи в наказателното производство.

 

АКТУАЛНО
Няма изображение

СЪДЪТ НА ЕС СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ЗАПИТВАНЕТО НА ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД ОТНОСНО НЕПЛАЩАНЕТО НА ПАРИЧНИ ВНОСКИ В БЮДЖЕТА НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Съдът на ЕС в Люксембург отговори на преюдициалното запитване на Благоевградския окръжен съд, отправено въввръзка с дело за неплатени годишни парични вноски в бюджета на етажната собственост. Решението гласи, че чл. 7, точка 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да
Няма изображение

C Tълĸyвaтeлнo peшeниe № 8/2017 г. oт 02.04.2019 г., пocтaнoвeнo пo Tълĸyвaтeлнo дeлo № 8/2017 г., Oбщoтo cъбpaниe нa Гpaждaнcĸaтa и Tъpгoвcĸaтa ĸoлeгии (OCГTK) нa Bъpxoвния ĸacaциoнeн cъд (BKC) peши:

Дoпycтимo e пpeдявeният пo peдa нa чл. 422, aл. 1 ГΠK иcĸ зa ycтaнoвявaнe дължимocт нa взeмaнe пo дoгoвop зa бaнĸoв ĸpeдит пopaди пpeдcpoчнa изиcĸyeмocт дa бъдe yвaжeн caмo зa внocĸитe c нacтъпил пaдeж, aĸo пpeдcpoчнaтa изиcĸyeмocт нe e билa oбявeнa нa длъжниĸa пpeди пoдaвaнe нa зaявлeниeтo зa издaвaнe нa зaпoвeд зa изпълнeниe въз ocнoвa нa дoĸyмeнт. Πpeдявeният пo peдa нa чл. 422, aл. 1 ГΠK иcĸ зa ycтaнoвявaнe дължимocт нa взeмaнe пo
Няма изображение

Адвокатите няма да дават информация на ДАНС за клиентите си

Адвокатите няма да дават информация на ДАНС за клиентите си. ГЕРБ са внесли промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Очаква се вътрешната комисия да обсъжда предложените промени на първо четене на заседанието си тази седмица. Отпада и срокът за изготвяне на вътрешни правила в търговските дружества, който беше 12-ти май и също създаде напрежение сред адвокатите.   С изменение на закона ще отпадне задължението всички фирми и
Няма изображение

Около 80 000 фирми следва да подадат декларации за действителни собственици в Агенцията по вписвания

Агенцията по вписванията обяви, че около 80 хиляди фирми и юридически лица с нестопанска цел следва да подадат декларации за действителните си собственици в срока, регламентиран от закона – 01.02.2019 – 31.05.2019 по силата на Закона за мерките срещу изпиране на пари, който беше приет в изпълнение на изискване за синхронизация с Европейска директива 2015/849 на Европейския парламент.   Съгласно Закона за мерките срещу изпиране