телефон за консултация: 0898 639 487

Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Адвокат Севдалина Георгиева

Консултации при сделки с недвижими имоти, процесуално представителство пред съд и държавни органи на фирми и граждани.

Научи повече
Адвокат Севдалина Георгиева

ПРАВНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ

 

Консултации във връзка с дейността на търговски дружества, сдружения, фондации. Изготвяне на търговски договори. Посредничество при доброволно уреждане на спорове за  неизпълнение на търговски договори.

  • Търговско право - специализирана в областта на търговските  дружества, текущи правни услуги за дружествата, чуждестранни инвестиции.
  • Процесуално представителство и разрешаване на спорове – кантората е  специализирана в представителство на клиенти в административни, граждански и търговски спорове.
  • Вещно право - специализирана в областта на вещното право, правни анализи на недвижимо имущество,сделки с имоти, договори за строителство, проектно финансиране, концесии. Консултации и представителство пред съда във връзка с вещно - правни спорове. Изготвяне на документи и реализиране на сделки с недвижими имоти пред нотариус.
  • Семейно право – кантората осъществява представителство и защита по бракоразводни дела, дела за издръжка, дела за произход, дела за домашно насилие.
  • Наказателно право – кантората осъществява представителство пред органите на досъдебното производство - полиция и следствие, пред съдебните органи в наказателното производство.