Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Административно право

  • Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;
  • Обжалване на административни актове;
  • Завеждане и представителство по административни дела за отмяна на наказателни постановления;
  • Проучване, консултиране и съдействие пред административните органи във връзка с лицензионни и разрешителни режими;
  • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ;