Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Други дейности

 

Кантората има добре изградена структура, която покрива територията на цялата страна и осъществява навременен контрол и реализира добра успеваемост. Чрез тази система на работа се избягват и обичайните проблеми и забавяне при справките по съдилищата в различните съдебни райони.В нашата система може да се направи проверка по всяко време на всеки отделен случай.