Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Облигационно право

 

  • Консултации относно сключване, тълкуване и разясняване клаузите на различни видове договори; 
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори (за покупко-продажба, наем, заем, залог, дарение, комисионни, превоз, консигнация, поръчка и др.), всеобхватно защитаващи правата и интересите на клиента; 
  • Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори;