Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Съдебно събиране на просрочени вземания

 

Адвокатската кантора предоставя процесуално представителство пред съдебни инстанции във всички фази на съдебното изпълнение.

 

При организацията и осъществяването на събирането на вземанията Адвокатската кантора създава контакти с най-добрите съдебни изпълнители в страната. Това гарантира бързина и ефективност в крайната фаза на процеса по събиране на вземанията.

 

Адвокатската кантора изгражда, поддържа и актуализира централизирана база данни, която съдържа цялата обработена информация от съдилища, регистри, клиенти и партньори на кантората за длъжници с непогасени задължения, което значително улеснява целия изпълнителен процес по събиране на вземанията и гарантира добрите резултати.