Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

За адвокат Севдалина Георгиева

 

   Адвокат Севдалина Георгиева предоставя широк спектър от адвокатски услуги - от правна консултация и абонаментно обслужване на корпоративни клиенти до процесуално представителство по граждански и наказателни дела.
 
   Кантората предлага услуги в сферата на процесуално представителство пред съдебни органи, сделки с недвижими имоти, регистрация на фирми, промени в обстоятелства и прекратяване на фирми, бракоразводни дела, отнемане на родителски права, промяна на име, установяване на произход на дете,  наказателни дела.
 
   Цел в работата ми е компетентното правно обслужване на клиентите и даване на адекватна консултация и съвет при решаване на Вашия проблем.
 
   Прилагайки своя професионален опит и юридически знания, се стремя да подхождам с подчертано внимание към всеки отделен казус и да съдействам за ефективната защита на правния Ви интерес.
 
   Кантората предлага услуги в сферата на търговското право, гражданското право, наказателното право.
 
  Дейността ми е известна със своя професионализъм, акуратност и ефективност.

 


За Ваше улеснение, адвокат Севдалина Георгиева предлага on-line адвокатска консултация относно правни въпроси.