Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Корпоративно право

Кантората е специализирана в областта на:

  • учредяване на дружества,
  • текущи правни услуги за дружествата и техния правен статус,
  • чуждестранни инвестиции (включително услуги, свързани с поддържане статуса на инвестиционния проект).