Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

За адвокат Севдалина Георгиева

   Адвокат Севдалина Георгиева предоставя широк спектър от адвокатски услуги - от правна консултация и абонаментно обслужване на корпоративни клиенти до процесуално представителство по граждански и наказателни дела.

 

   Кантората предлага услуги в сферата на процесуално представителство пред съдебни органи, сделки с недвижими имоти, правно обслужване на търговски дружества, промени в обстоятелства и прекратяване на фирми, бракоразводни дела, дела за издръжка,  установяване на произход на дете,  наказателни дела – пред полиция и съд.

 

   Цел в работата ми е компетентното правно обслужване на клиентите и даване на адекватна консултация и съвет при решаване на Вашия проблем.

 

   Прилагайки своя професионален опит и юридически знания, се стремя да подхождам с подчертано внимание към всеки отделен казус и да съдействам за ефективната защита на правния Ви интерес.

 

   Кантората предлага услуги в сферата на търговското право, гражданското право,семейно и наказателното право.

 

   Дейността ми е известна със своя професионализъм, акуратност и ефективност.


За Ваше улеснение, адвокат Севдалина Георгиева предлага on-line адвокатска консултация относно правни въпроси.