Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Административно право и процес

   Кантората представлява клиентите си пред административните органи във връзка с издаването на съответните разрешителни и лицензии, необходими за създаване и управляване на разнородни бизнеси  в България. Екипът ни изготвя пакети документи или консултира клиентите във връзка с  административните  процедури, като анализът на документите включва, както проверка за съответствие с българското законодателство, така и комплексно изследване на правните последици и препоръки за избор на действия, които в най - голяма степен ще съответстват на стопанските интереси на клиентите ни.

 

   Практиката ни включва широк кръг от административни процедури - от временно или постоянно пребиваване на чуждестранни граждани на територията на Република България, придобиване, възстановяване и отказ от българско гражданство до защита интересите на клиентите ни пред различни регулаторни органи - Комисията за защита на конкуренцията, Комисията по търговия и защита на потребителите и др.