Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Наказателно право

  • Специализирана правна помощ на пострадали при ПТП.
  • Консултации и становища по наказателни дела;
  • Процесуално представителство пред съд по Мярка за неотклонение.
  • Правна помощ и защита по досъдебни производства;
  • Съдебна защита по наказателни дела (първа инстанция, въззивна инстанция и пред ВКС);
  • Съдействие за постигане на споразумения по дела /за алкохол и др/.