Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Адвокат Севдалина Георгиева

Консултации при сделки с недвижими имоти, процесуално представителство пред съд и държавни органи на фирми и граждани.

Научи повече
Адвокат Севдалина Георгиева

ПРАВНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ

 

Консултации във връзка с дейността на търговски дружества, сдружения, фондации. Изготвяне на търговски договори. Посредничество при доброволно уреждане на спорове за  неизпълнение на търговски договори.

  • Търговско право - специализирана в областта на търговските  дружества, текущи правни услуги за дружествата, чуждестранни инвестиции.
  • Процесуално представителство и разрешаване на спорове – кантората е  специализирана в представителство на клиенти в административни, граждански и търговски спорове.
  • Вещно право - специализирана в областта на вещното право, правни анализи на недвижимо имущество,сделки с имоти, договори за строителство, проектно финансиране, концесии. Консултации и представителство пред съда във връзка с вещно - правни спорове. Изготвяне на документи и реализиране на сделки с недвижими имоти пред нотариус.
  • Семейно право – кантората осъществява представителство и защита по бракоразводни дела, дела за издръжка, дела за произход, дела за домашно насилие.
  • Наказателно право – кантората осъществява представителство пред органите на досъдебното производство - полиция и следствие, пред съдебните органи в наказателното производство.

 

АКТУАЛНО
Няма изображение

СЪДЪТ НА ЕС СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ЗАПИТВАНЕТО НА ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД ОТНОСНО НЕПЛАЩАНЕТО НА ПАРИЧНИ ВНОСКИ В БЮДЖЕТА НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Съдът на ЕС в Люксембург отговори на преюдициалното запитване на Благоевградския окръжен съд, отправено
Няма изображение

Адвокатите няма да дават информация на ДАНС за клиентите си

Адвокатите няма да дават информация на ДАНС за клиентите си. ГЕРБ са внесли промени в Закона за мерките срещу
Няма изображение

Около 80 000 фирми следва да подадат декларации за действителни собственици в Агенцията по вписвания

Агенцията по вписванията обяви, че около 80 хиляди фирми и юридически лица с нестопанска цел следва да