Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Облигационно право

Предлагани услуги и дейност:

  • Kонсултации във връзка с преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение, прекратяване на договори.
  • Oбезщетения и неустойки.
  • Изготвяне на всички видове облигационни договори – покупко-продажба, заем, наем, договор за придобиване на имот срещу задължение за издръжка и гледане, дарение, замяна.
  • Правно консултиране, проучване на собствеността, посредничество при търсене на недвижими имоти, изготвяне на предварителни договори и нотариални актове.
  • Оказване на съдействие пред нотариус.
  • Изготвяне на договори за покупко-продажба на МПС и съдействие пред нотариус.