Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Адвокатите няма да дават информация на ДАНС за клиентите си

Адвокатите няма да дават информация на ДАНС за клиентите си. ГЕРБ са внесли промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Очаква се вътрешната комисия да обсъжда предложените промени на първо четене на заседанието си тази седмица. Отпада и срокът за изготвяне на вътрешни правила в търговските дружества, който беше 12-ти май и също създаде напрежение сред адвокатите.

 

С изменение на закона ще отпадне задължението всички фирми и дружества да декларират действителните физически собственици на капитала. Това ще правят само дружествата, чийто собственици не са български граждани. Адвокатите няма да имат задължения по Закона в случаите, когато са в професионални отношение със своите клиенти.