Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Декларацията от фирмите  за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се подава еднократно за първата година...

Декларацията от фирмите  за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се подава еднократно за първата година, в който не е осъществявана дейност, а не ежегодно.  За търговци/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2022 г., и не са заявявали в Агенцията по вписвания това за предходни години, срокът за подаване на декларация чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството изтича на 30.06.2023 г.  

Декларацията се подава със заявление по образец Г3 по електронен път или на хартиен носител, в Агенцията по вписвания.