Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Вещно право

Адвокат Севдалина Георгиева предлага следните услуги свързани с ващното право:

  • Консултации по сделки с недвижими имоти;
  • Проверка и анализ на документи;
  • Проучване правния статут на имота;
  • Изготвяне и реализиране на сделки с недвижими имоти пред нотариус;
  • Регистрация на ЖСК и кооперации;
  • Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори и нотариални актове
  • Консултации във връзка с договори за покупко-продажба, дарение, замяна на недвижими имоти, проучване на собствеността, посредничество при сделки  с недвижими имоти.
  • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове.